Kullanım amacına uygun olarak, farklı kalite ve gramajda kâğıt ve dalga seçimi ile, çeşitli kalitede oluklu mukavva elde edilebilir. Oluklarının özelliklerine göre, başlıca tek dalga oluklu mukavva türleri A,B,C,E olmak üzere dört tanedir.
Bunlar kendi aralarında:
E+B, B+A, B+C gibi birleştirilerek çift dalga;
E+B+B, B+C+C, A+C+B, C+B+E gibi birleştirilerek üç dalga mukavvaları oluştururlar.Karton ambalaj kutularının 1800'lere uzanan bir geçmişi var ve o günden bu yana artan bir oranda karton ambalajları kullanıyoruz. Sigara paketlerinden, taşıma kolilerine kadar aslında karton ambalaj her yanımızda ve dikkatli bakarsak ne kadar kullanışlı olduğuna da sıkça şahit oluyoruz.
Sağlımızı tehdit etmiyor, saklaması kolay ve geri dönüşümlü. Özel kesme ve baskı makinalarıyla artık hem ölçü hem de tasarım çeşitliliği artmış durumda. Özellikle gıda, giyim, otomotiv, beyaz eşya sektörleri karton ambalajı hem kendi deposunda hem de ürünün tüketici için ambalajlanması sırasında kullanıyor.Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının
Kontrol Yönetmeliği,
-Amaç
-Kapsam
-Hukuki Dayanak
-Genel İlkeler ile ilgili tanımlar ve açıklamalar


koli merter koli merter koliciler koli ambalaj oluklu mukavva oluklu mukavva koli kolici ara karton koli imalatı